Om Mere Robust

Om mig

Navnet Mere Robust opstod fordi jeg gennem flere år har oplevet at både børn og voksne og for den sags skyld mig selv har en masse ressourcer, men ofte ”glemmer” at bruge dem, hvilket gør dem for sårbare i mødet med verden. Ikke mindst de kropslige ressourcer bliver glemt fordi vi gerne vil forstå og forklare med ord. Vi har tre forskellige sprog.

Det talte sprog, som handler om at beskrive og forklare

Det følelsesmæssige sprog, som handler om at kunne kende og regulere både egne og andres følelser

Det sansemæssig sprog, som handler om at kunne identificere og være bevidst og vores sanseindtryk.

Når vi har ”lært at tale” de tre sprog og får dem integreret til et hele og vi kommer i kontakt med vores ressourcer og bliver vi mere robuste.

Jeg har gennem de sidste 24 år arbejdet på Sødalskolen i Brabrand som klasselærer og inklusionsvejleder med både fokus på læring og trivsel. Jeg har fået mere og mere fokus på trivsel, inkluderende fællesskaber og selvregulering da disse er forudsætningen for læring og udvikling.

På skolen har jeg udviklet PTSD-forløb til nogle af vores børn i modtagelsesklasser. Ressourcefyldte lege og aktiviteter har været udgangspunktet for forløbene, som børnene har været meget glade for. Legene og aktiviteterne er bygget op, så samtidig med at børnene leger, skabes der rammer for selvreguleringen af deres autonome nervesystem kan genetableres. Noget som ofte kommer ud af balance, når vi oplever noget voldsomt.

Det viste sig at ikke kun børn fra modtagelsesklasser kan have stor gavn af sådanne lege og aktiviteter. Alle børn har brug for at opleve spænding, øge deres evne til at rumme følelser og sansninger, være i aktivitet og interaktion med andre og kunne finde ro i sig selv. Så i dag er det noget alle børn i vores indskoling oplever. Med de positive erfaringer med legene opstod REGEL – REgulering GEnnem Leg.

Ved siden af mit arbejde som lærer laver jeg terapi med børn og voksne på min privatadresse. Terapien med børn tager udgangspunkt i det ressourcefyldte og legen.

Arbejdet med voksne sker gennem regressionsterapi eller SE-terapi.

Artikler

kontakt mig

KONTAKT

Carsten Møller
Torvald Køhlsvej 65
DK-8300 Odder
22 41 88 14
carsten@mererobust.dk

Dorte Fritzbøger
Torvald Køhlsvej 65
DK-8300 Odder
93 94 99 19
dorte@mererobust.dk

CVR: 35941630