Terapi for børn

“Mange børn ønsker ikke at komme i terapi, men de vil gerne lege.”

Symptomer og årsagen til traumer

Symptomerne på traumer er mange. Det kan fx kommer til udtryk ved angst, overdreven reaktion ved forskrækkelse, hyperaktivitet, mareridt, undgåelsesadfærd, raserianfald, ofte hoved- og mavepine, hjælpeløshed, følelse af skam om skyld, nedsat nysgerrighed, klæben mm.

Årsagen til traumer kan være ulykker eller fald, medicinske og kirurgiske indgreb, voldelige handlinger og overfald, tab og død, seksuelle overgreb, vold i omgivelserne fx via medier.

Gennem legen kan overlevelsesenergien forløses. I mødet med barnet og gennem legen aflæser jeg hvor det er barnets energi sidder fast og bruger leg, spil, tegning til at få energien i bevægelse for herigennem at forløse traumet.  

Hvordan terapien udføres

Forudsætningen for at der kan ske en forandring er at barnet føler sig tryg. En anden forudsætning er at tage udgangspunkt i barnet lige der hvor det er.

Når barnet kommer i terapi hos mig vil de være den overordnede ramme. Når rammen er på plads vil jeg begynde at arbejde med barnets kapacitet til at rumme sine følelser og arousal (spændingsniveau i kroppen). Dette gøres gennem leg, spil, tegning og bevægelse. Hvilket spil det er afhænger af barnets udfordring, alder og interesse.

Når barnet er klar til det arbejder vi også med at lære sansernes sprog at kende og snakke om sammenhængen mellem sanser, følelser, tanker og handlinger. I terapien er der fokus på barnet oplever de ressourcer de allerede har og giver dem værdi. De er nemlig nødvendige, når vi møder noget som er svært. Barnet lærer også forskellige redskaber fx vejrtrækning, grounding, grænsesætning afhængig af hvad der er relevant for det barnet.

Erfaringer med børneterapi

En 9-årig dreng og hans mor

”Mor, ude hos Carsten er det mest trygge sted, jeg kender i verden…altså lige bortset fra derhjemme, selvfølgelig.”
Oskar på 9 år og undertegnede har jævnligt besøgt Carsten igennem de sidste måneder…

I øjenhøjde med barnet og kunsten at kunne rumme ubehaget

Carsten har været radikalt og konsekvent i øjenhøjde med Oskar – det er ægte og gensidig dialog mellem de to – ikke en voksenstyret spørgsmål-svar relation. Ofte finder enten Oskar eller Carsten på en leg, hvor der er små indlejrede udfordringer, som…

Forældrenes medlæring

Jeg har lært utroligt meget ved at sidde med på sidelinjen. Et ægte studie i nærvær og ligeværdighed i relationen og dialogen. Jeg lærer, hvordan jeg som forælder – afhængig af situationen – kan vælge et alternativ til den opdragende og belærende…

Bliv kontaktet

Så skriv en besked

KONTAKT

Carsten Møller
Torvald Køhlsvej 65
DK-8300 Odder
22 41 88 14
carsten@mererobust.dk

Dorte Fritzbøger
Torvald Køhlsvej 65
DK-8300 Odder
93 94 99 19
dorte@mererobust.dk

CVR: 35941630