Mere robust

Z

Mine ydelser

Jeg er meget optaget af hvordan man kan hjælpe børn og voksne til at få er rigere liv. I arbejdet har jeg fokus på det ressourcefyldte og på hvordan man med simple redskaber kan skabe en bedre selvregulering.

Uddannelse

– Lærer på Sødalsskolen
– Inklusionsvejleder
– Traume- og regressionsterapeut
– Cand. merc. i Strategi og Ledelse

Lidt om mig

Jeg er 51 år, har 4 børn og er gift med Dorte. Arbejder som lærer på Sødalskolen, hvor jeg arbejder med inkluderende fælleskaber. Her laver jeg PTSD-forløb, REGEL-forløb (REgulering GEnnem Leg), Bombekurser (vredeshåndtering) og er med til at udbrede mindfulness blandt børn og voksne.

Ved siden af mit arbejde som lærer arbejder jeg som terapeut hjemme. Jeg laver også kurser i Psykisk Robusthed for voksne og REGEL – REgulering GEnnem Leg, hvor børnenes nervesystem regulereres. Endelig laver jeg oplæg og temadage om Robusthed og inklusion.  

Ved du
hvem bo er?

Bo er er metalansigt med flytbare magneter, som kan bruges til at udtrykke og aflæse følelser. 

Er du interessteret i at se mere? 

lidt om mine ydelser

Se-terapi
Jeg guider en sanseproces, som støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance.
Terapi-børn

Forudsætningen for at der kan ske en forandring er at barnet føler sig tryg. En anden forudsætning er at tage udgangspunkt i barnet lige der hvor det er.

Regressionsterapi
Regressionsterapi er en blid og kærlig terapiform, hvor du bliver ført tilbage i tiden, til ungdom, barndom, fostertilstand eller tidligere liv, for at opnå indsigt i egne handlemønstre og karaktertræk.

Workshop

Har du hørt sætningen “Robuste voksne skaber robuste børn” før? 

Robusthed kommer blandt at af at vi kender vores kropslige og følelsesmæssige reaktioner og har redskaber til at tage hånd om dem. Når vi bliver bedre til det bliver vi også bedre til at rumme barnet og være med til at gøre det mere robust.

Hvad mine kunder siger

– Carsten Møller.

“For ca. et halvt år siden begyndte jeg i regressionsterapi hos Carsten, og det er en af de bedste beslutninger jeg har taget i mit liv. Jeg vil varmt anbefale det til alle.”
“Udover at Carsten er en meget dygtig terapeut, er regressionsterapi den mest effektive terapiform jeg nogensinde har prøvet”
”Redskaberne kan jeg bruge i pressede situationer i klassen, i mit parforhold, i min relation til andre mennesker og i min grænsesætning overfor andre.”

KONTAKT

Carsten Møller
Torvald Køhlsvej 65
DK-8300 Odder
22 41 88 14
carsten@mererobust.dk

Dorte Fritzbøger
Torvald Køhlsvej 65
DK-8300 Odder
93 94 99 19
dorte@mererobust.dk

CVR: 35941630